Home

Konvex graf

de haar grafikdesign - Ausstellung „Konvex Konkav Komplex“

Video: konkav vs konvex graf - svcministry

Andraderivatan - SectorDat

Andraderivata - Derivata (Ma 3) - Eddle

Från grafen ( eller tabellen) har vi att 15(x 2 −1) >0 om x <−1 eller x >1. Funktionen är växande om x ∈(−∞,−1)∪(1, ∞) . Funktionen är konvex om f ′(x) >0 ⇔30x >0 ⇔ x >0. Svar a) x∈(−∞,−1)∪(1, ∞) b) x ∈(0, ∞) Uppgift 4. Låt f (x) = e − x 2. a) Bestäm eventuella stationära punkter och deras typ När vi ritar grafen kan vi bestämma om funktionen har globalt maximum ( =största värde) eller globalt minimum ( =minsta värde). Inflexionspunkter: Inflexionspunkt är en punkt där funktionen växlar mellan att vara konvex och konkav. Anta att . f (x) har . kontinuerlig andraderivata. Nödvändig och tillräckligt villkor för att . x. Andraderivatans tecken avgör om en extrempunkt är en max- eller minpunkt Extrempunkten anges med koordinater. Extremvärdet är funktionsvärdet, dvs y-koordinaten för extrempunkten I det förra avsnittet, där vi gick igenom hur man skissar grafer utifrån en funktions derivata, såg vi hur man kan avgöra om en punkt där funktionens derivata är noll är en extrempunkt (maximipunkt eller minimipunkt) eller en terrasspunkt. Vi gjorde detta genom att undersöka derivatans tecken i närliggande punkter. Dock innebar denna metod en hel del räknearbete

Vad innebär det egentligen att en funktion är konvex? Informellt kan man säga att en konvex funktions graf buktar uppåt i ett ortonomerat koordinatsystem. Denna definition är självklart inte tillräcklig för att kunna göra strikta matematiska resonemang Grafen till en kontinuerlig funktion är sammanhängande i hela sin definitionsmängd. Grafen till en deriverbar funktion är dessutom mjukt sammanhängande. Det vill säga, grafen gör inga tvära byten i riktning. Exempelvis är funktionen $f\left(x\right)=\left|x\right|$ ƒ (x) = | x | konturering men inte deriverbar i $x=0$ x = 0 En konkav funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller över linjen. Funktionen är omvändningen till en konvex funktion. Definitio Inflexionspunkten är x=ln (0.5) kan man då tänka att x>ln (0.5) så är det konvex. Alltså när man skriver att andraderivatan är lika med noll så kan man bara sätta ett olikhetstecken istället för lika med tecken och då kan man se när funktionen är konkav och konvex istället för att testa olika x värden För att kunna skissa en graf behöver du känna till Nollställen. Eventuella lokala extrempunkter Asymptoter. Här krävs inte regelrätta gränsvärdesberäkningar, men goda motiveringar. Ändpunkter inom intervallet. Inflexionspunkter: Punkter där grafen övergår från att vara konvex till konka

Inflektionspunkter och konkavitet (Matematik/Universitet

Andra grafer som inte är polyedriska kan också ha konvexa ritningar eller strikt konvexa ritningar. Vissa grafer, såsom den fullständiga bipartitgrafen , har konvexa ritningar men inte strikt konvexa ritningar.En kombinatorisk karaktärisering för graferna med konvexa ritningar är känd, och de kan kännas igen linjärt, men de rutnätdimensioner som behövs för deras ritningar och en. engelska: convex (en) franska: convexe (fr) [ Visa ] som uppfyller villkoret att det räta linjestycket mellan två punkter på dess graf ligger över kurvan. engelska: convex (en) franska: convexe (fr) [ Visa ] som är tjockast på mitten. engelska: convex (en) franska: convexe (fr) Hämtad från https://sv.wiktionary.org/w/index

kan sp aras till gamla tider. Teorin om konvexa funktioner ar en del av en den allm anna konvexitetsteorin eftersom konvexa funktioner ar just de vars epigraf (m angden av punkter som ligger ovanp a funktionens graf) ar en konvex m angd. Detta arbete inneh aller en grundl aggande introduktion till teorin om reella konvexa funktioner. Vi ger n agr konvex. Konvex kan bland annat beskrivas som som buktar utåt (om yta). Ordet kan ha flera olika betydelser. Konvex är motsatsen till konkav. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konvex samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket. 0 synonymer. 1 motsatsord • f är konvex om f 0 är växande, alltså om f 00 är positiv, och då ser f:s graf glad ut. • f är konkav om f 0 är avtagande, alltså om f 00 är negativ, och då ser f:s graf sur ut. En inflexionspunkt är en punkt där f 00 växlar tecken, dvs. där f går från att vara konkav till att vara konvex, eller tvärtom. 5 Rita grafe konvex. Om grafen y = f(x) inte inneh˚aller n˚agra linjestycken ¨ar funktionen str¨angt konkav. OBS: f(x) ¨ar konkav om och endast om −f(x) ¨ar konvex. Samma avseende str¨ang konvexitet-konkavitet. Det r¨acker allts˚a att studera konvexa funktioner. F11: Konvexa funktioner KONVEXA OCH KONKAVA FUNKTIONER. INFLEXIONSPUNKTER ===== 1. EXTREMPUNKTER OCH EXTREMVÄRDEN . Definition 1. (Globalt maximum) Låt . x. 1. vara en punkt definitionsmängden. D. till en funktion Rita grafen i grova drag. Lösning:.

Andraderivatan och grafen - YouTub

Extrempunkter och Extremvärden - YouTub

 1. En funktion som är konvex på ett intervall. En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller under linjen. 16 relationer
 2. En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf har ett speciellt utseende: Om man drar en rät linje mellan två valfria punkter på grafen, ska alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller under linjen. Man säger att en linjär funktion ska överskatta funktionen. Ligger alla punkter under linjen oavsett hur man väljer att dra linjen kallas.
 3. Vill man använda grafer borde man först undersöka funktionen med de strikta algebraiska reglerna och sedan rita grafer för att visualisera resultatet. (konvex kurva) eller tvärtom \(-\) allt sett från vänster och underifrån. På bilden finns även tangenten ritad i \( \, x = 2 \, \) vars lutning är negativ
 4. Konvexa och konkava funktioner Lat˚ I vara ett intervall. Funktionen f(x) kallas konvex pa˚ I om grafen liggerovanfor¨ alla sina tangenter pa˚ I konkav pa˚ I om grafen liggerunderalla sina tangenter pa˚ I x y a b konvex x y a b konkav Staffan Lundberg M0038M H15 6/ 26. H¨ogre derivator Konvexitet och andraderivatan Fysikaliska till.

4. Konvexitet (preferenserna är konvexa). En mix av varor är bättre än extremt mycket av en vara och extremt lite av en annan. Därför kommer kurvorna att bukta mot origo (avtagande nytta av varje vara, mer av en vara ger avtagande nytta, dvs andra sämlan är inte lika god som första) punkt, där f är strängt konvex, och ett intervall med X som vänster änd-punkt, där f är strängt konkav. Vi säger att X är en inflexionspunkt. Om ändringen är från strängt konkav till strängt konvex i punkten X, så är X också en inflexionspunkt. Även motsvarande punkt på grafen kan kallas en inflexionspunkt. Extremvärden och derivatan Extremvärden, grafen och derivatan lösningar, Origo 3b/3c Vux. Ladda ner Mathleaks app för att få tillgång till lösningarn

Alla synonymer för KONVEX - Betydelser & Liknande Ord. Adjektiv 1. utåtbuktad, kupig 2. (matematik, om en mängd) sådan att det kortaste kurvstycket mellan två godtyckliga punkter i mängden tillhör mängden 3. (matematik, om en kurva eller rand till en mängd) sådan att det räta linjesegmentet mellan två godtyckliga randpunkter helt ligger i mängden/innanför kurva Ordbok: 'konvex' Hittade följande förklaring(ar) till vad konvex betyder: (om en mängd) sådan att det kortaste kurvstycket mellan två godtyckliga punkter i mängden tillhör mängden (om en kurva eller rand till en mängd) sådan att det räta linjesegmentet mellan två godtyckliga randpunkter helt ligger i mängden/innanför kurva

Andraderivatan (Matte 3, Derivatan och grafen) - Matteboke

En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf har ett. För en konkav funktion ska alla mellanliggande punkter i exemplet ovan ligga på. Jag tyckte annars att just den minnesregeln var bra för att det ur mitt geografiska Wiki konvex. En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller under linjen I matematik, särskilt i funktionell analys och konvex analys , är Ursescu-satsen en sats som generaliserar den stängda grafsatsen , den öppna kartläggningssatsen och den enhetliga begränsningsprincipen . Innehåll . 1 Ursescu-sats . 1.1 Uttalande ; 2 resultat Definitionen av konvexa och konkava funktioner är ganska teknisk. Enkelt uttryckt kan man säga, att en funktion är konvex om grafen böjer av uppåt och att den är konkav om grafen böjer av nedåt. En inflexionspunkt är, också förenklat, en punkt, där en funktion övergår från att vara konkav till att vara konvex eller tvärtom c) Bestäm de intervall där funktionen är konvex/konkav och ange ev. inflexionspunkter. d) Ange funktionens värdemängd. e) Rita (översiktligt) funktionens graf. 2. Vid konsumtionen av varorna X och Y har en person nyttofunktionen 3 2 3 1 U( , )x y Vara X kostar 4 krona per enhet och vara Y kostar 10 kr per enhet

Teckenstudium ger att f′′(x)>0 omx >2 eller omx <0 ochf′′(x)<0 om 0< x <2. Allts ̊a ̈arf(x) konvex p ̊a intervallenx < 0 ochx >2 och konkav p ̊a intervallet 0< x <2. Funktionen har en inflexionspunkt ix= 0. (Se figur n ̈asta sida) a)V= Funktions graf och dess första- och andraderivata - Wikiskol . Peter!Holgersson,!ITN En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller under linjen

Växande och avtagande funktioner - Derivata (Matte 3) - Eddle

En konvex funktion i en variabel är en matematisk funktion vars graf kännetecknas av att om en rät linje dras mellan två valfria punkter på grafen, skall alla punkter på grafen mellan de två punkterna ligga på eller under linjen. Man säger att en linjär funktion skall överskatta funktionen. Ligger alla punkter under linjen oavsett hur linjedragningen väljs, kallas funktionen strikt. Konvex polyeder och Konvex polygon · Se mer » Planär graf. Inom grafteori är en planär graf en graf som kan bäddas in i planet, det vill säga ritas på planet på ett sådant sätt att kanterna inte skär varandra, utan bara möts i noderna. Ny!!: Konvex polyeder och Planär graf · Se mer » Polyeder. Kub, regelbunden polyeder, platonsk.

Konkav funktion - Wikipedi

Rita gärna en graf över funktionen, så ser du var funktionen är konvex och var den är konkav. Men använd andraderivatan för att motivera ditt svar. 2015-12-17 08:4 Spojitá konvexní funkce na intervalu (,), je význačná tím, že její graf leží nad každou její sestrojenou tečnou.Jednoduchou a názornou pomůckou může být představa grafu konvexní funkce na (,) jako šálku, do kterého lze nalít kávu. Opačný případ tvoří konkávní funkce.Samotná definice je analyticky odvozena z vlastností funkčních hodnot konvexní funkce. Definition. f kallas konvex (konkav) pa intervallet˚ Iom varje korda mellan tva punkter˚ (a;f(a)) och (b;f(b)) (a;b2 I) ligger over (under) grafen¨ G f. Ex 5. f(x) = jxj. SATS 2. Om far deriverbar p¨ a˚ Isa˚ ar¨ fkonvex (konkav) om och endast om f0ar v¨ axande (avtagande) p¨ a˚ I. SATS 3. Om f ar tv¨ a g˚ anger deriverbar s˚ a. Konkav spegel wikipedia. En konkav spegel buktar inåt som insidan på en skål, medan en konvex spegel är som skålens utsida. Konkava speglar: För en konkav parabolisk spegel är brännpunkten den punkt i vilken strålar som infaller parallellt med den optiska axeln fokuseras efter reflektionen

Detta är ingen tillfällighet, eftersom varje konvex polyeder kan avbildas på en sammanhängande enkel planär graf medelst ett Schlegeldiagram - en avbildning (projektion) av polyedern på ett plan med centrum valt nära centrum av en av polyederns sidor Steinitz korábbi tétele ennek részleges megfordítását adja, mi szerint bármely 3-összefüggő egyszerű síkgráf egy konvex poliéder vázát alkotja. G. A. Dirac egy tétele szerint ha egy gráf k -összefüggő valamely k ≥ 2 -re, akkor a gráf minden k méretű csúcshalmazához tartozik olyan kör, ami a halmaz minden csúcsán áthalad

Extremvärden och derivata - Extremvärden,grafen och

Konvexa problem innebär att de ickelinjära funktionerna har vissa egenskaper, särskilt gäller att om man drar en linje mellan två punkter på funktionens graf så ligger hela linjen ovanför grafen. I praktiken betyder det att problemen är enklare,. Konveks, (af lat. convexus 'udadhvælvet'), begreb i matematik. Konveks funktion. En reel funktion f defineret på et interval I kaldes konveks, hvis grafen på ethvert delinterval ligger under korden, altså hvis grafen er opad hul. Ligger grafen derimod over korden, kaldes funktionen konkav. En konveks funktion er altid kontinuert i intervallets indre Innan du bygger grafen av funktionen är det nödvändigt att göra en fullständig studie Därför är det värt mer förtrogenhet med hur den allmänna algoritmen för att studera en funktion ser ut, liksom att konstruera sin graf. Du behöver Anteckningsbok, penna, penna, linjal; instruktion. 1. Hitta domänen för funktionen.

En stor uppgift- skissa graf (Matematik/Matte 4) - Pluggakute

 1. KURSUTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING; Matematiska institutionen; Kurs : Konvexitet och optimering MN1. Antal utvärderingar : 11 Datum : 990512 Sammanfattande graf
 2. sta värde 1 i punkten x= 0, där f ej är deriverar.b unktionenF är konvex för x< 2 cho för x>2 cho konkav åp intervallen 2 <x<0 cho 0 <x<2. Slutligen har f en vågrät asymptot y= 1.-10 -5 5 10-1.5-1.0-0.5 0.5 1.0 Figur 1: Graf till f= jxje1 jx 1. 3. Bestäm längden av kurvsegmentet y(x) = 1+ 3 2 x2; 0 x 2
 3. f (strängt) konvex ⇔ f´ (strängt) växande ⇔ För alla x och x0 i intervallet gäller f(x) ≤ f(x0) + f`(x0)(x - x0) , (resp. < utom då x = x0 i det stränga fallet.) Det senare villkoret utsäger att en konvex funktions graf alltid ligger över alla sina tangentlinjer

Konvex ritning - Convex drawing - qaz

 1. Minden fa mediángráf. Ennek belátásához vegyük észre, hogy egy fában az a, b és c csúcsok alkotta párok közötti három legrövidebb út uniója vagy maga is egy út, vagy egy három fokszámú csúcsban találkozó három út által alkotott részfa. Az első esetben, tehát ha az utak uniója is egy út, akkor az m(a,b,c) medián megegyezik a, b vagy c közül azzal, amelyik a.
 2. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto
 3. Svenska: ·inbuktad, insvängd Antonymer: konvex· (matematik) om en reellvärd funktion som uppfyller villkoret att det räta linjestycket mellan två punkter på dess graf ligger under (eller på) kurvan· (optik) om en lins som är tunnast på mitten (optik) om en spegel som buktar in i mitten·konka
 4. Udtrykket konkav bruges om overflader der buer indad. En konkav funktion er en funktion, der buer nedad i modsætning til en konveks funktion, der buer opad. Mere nøjagtigt gælder, at hvis f(x) er konkav inden for et interval, så er f''(x) ≤ 0 over samme interval.. Se også. Konvek
 5. sats visat sig ha tillämpningar inte bara inom komplex analys utan också i algebraisk geometri och annan teori för komplexa mångfalder
 6. Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplane

Rita grafer Att rita en graf betyder mer än att rita en kurva i ett koordinatsystem. Det är en populär tentamensuppgift, eftersom det prövar många olika kunskaper som ingår i kursen. När du ritar en graf ska du (oftast) bestämma. Funktionens definitionsmängd. Eventuella nollställen till funktionen Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Matematik gratis. Prova Logga i

konvex - Wiktionar

Matematiken på Högskoleprovet med pedagogiska förklaringar, relevanta exempel och enkla lösningar. All matte du behöver för att lyckas på högskoleprovet Dagens 24 aug: 1ac, 2a, 3b, 4. 1. Ber akna derivatan f0(x) d a funktionen f(x) ges av a. 1 + x x2 b. x 1 3 p x2 c. x 1(x3 + 1) p 4x d. s x2 + x x+ 1 Tips a-d: F orenkla f orst. 2. Best am en ekvation f or tangenten till grafen till funktionen Om grafen istallet ligger¨ over alla s¨ adana linjestyc-˚ ken sags funktionen vara konkav. Om vi till¨ ater att n˚ agot linjestycke sammanfaller med˚ funktionskurvan anvander vi termerna konvex och konkav (utan str¨ ¨angt framf or).¨ Sats. Om f00(x) 0 for alla¨ xi nagot intervall˚ Isa˚ ¨ar fkonvex i I. Om f00(x) 0 for

Az operációkutatásban a konvex politópokat lineáris egyenlőtlenség-rendszer megoldáshalmazaként adják meg. WikiMatrix. Not every planar graph corresponds to a convex polyhedron in this way: the trees do not, for example. Nem minden síkgráf feleltethető meg egy komplex poliédernek: például egyetlen fa sem Konvexa och konkava funktioner En funktion som hela tiden böjer av uppåt på ett in-tervall I sägs vara konvex på I: En funktion som hela tiden böjer av nedåt på ett in-tervall I sägs vara konkav på I: För funktioner f som är två gånger deriverbara på I har vi följande karakterisering: f är konvex på I om och endast om f00(x) 0. En potensfunktion vars graf ser ut så här kallas för en parabel. I vårt fall har vi markerat våra två rötter x 1 = -1, x 2 = -7. Dessa kallas nollställen. Vårt a-värde från pq-formeln är större än 0 och då vet vi att kurvan är konkav och har en glad mun. Om a-värdet är negativt får vi en konvex kurva och en ledsen mun

Under: konvex. Över: konkav. Andraderivatan. Om f00(x) >0 för alla x i ett intervall I så är f konvex i I. Om f00(x) <0 för alla x i ett intervall I så är f konkav i I. Uppgift: Undersök om f(x) = ex, g(x) = lnx och h(x) = x2 är konvexa eller konkava. Lars Filipsson SF1625 Envariabelanaly Grafen skar¨ y-axeln i punkten (0;a) men skar aldrig¨ x-axeln. Om b > 1 ar grafen konvext v¨ axande.¨ Om 0 < b < 1 ar grafen konvext avtagande.¨ Vad kan du saga om fallet¨ b = 1? Staffan Lundberg M0038M H15 6/ 2 Vad jag förstår, så är f konvex i x+ då och endast då f har minimum för x <= 0. Tack! Kent. Svar: Som svar på den första frågan ger jag ett exempel: Låt f(x) = (x-1) 2 - 1 då är f konvex i hela R. Betrakta sammansättningen g(x) = f(x +), denna är ej konvex, ty linjen mellan punkterna (-1,0) och (1,-1) på grafen ligger under. - av stora behållare som är lämpliga för lagring etc., som Sorterings Anvisningar etc. flytande och fasta material inom livsmedelsindustrin, catering, kemisk industri, produktion, lantbruk 95598145000

matematikkCarex demissaFassadenprofil | Krehle

Varje likgiltighetskurva är konvex till ursprunget, och inga två likgiltighetskurvor korsar någonsin. Likgiltighetskurvan förklarades . Standard likgiltighetskurvanalys fungerar på en enkel tvådimensionell graf. Varje axel representerar en typ av ekonomiskt goda Detta eftersom plåten kan böja sig konvext inåt kronografen och sedan exempelvis flytta en givare eller knuffa till den så att det uppstår ett glapp mellan givare och kretskort. Ser allt okej ut så får man vara vaksam den första tiden efter träffen för att se om driftsäkerheten förändras eller inte Inom grafteori är en planär graf en graf som kan bäddas in i planet, det vill säga ritas på planet på ett sådant sätt att kanterna inte skär varandra, utan bara möts i noderna. [1] En sådan avbildning kallas en plan graf eller planär inbäddning av grafen. En plan graf kan definieras som en planär graf med en avbildning av varje nod till en punkt i planet, och från varje kant.

FormelsamlingMauerabdeckungen | KrehleKuppel | Krehle

En konvex lins, eller positiv lins, är en lins som är konvex, det vill säga att den är tjockare i Material: Konvex/konkav spegel plan spegel optisk bänk optiklampa spännings kub lins + 10 spalthållare skärm med 5 spalter bildskärm muffar 4st linjal Utförande: Vi började med att sätta fram den optiska bänken sen så skruvade vi optiklampan och linsen Fisheye speglar ha en yta som. Konvex bilder Den som reflekteras på konvexa speglar ser mindre ut än de verkligen är-som kan ses i de flesta bilar. I motsats till konkava speglar, de erbjuder en mindre där vi gick igenom hur man skissar grafer utifrån en funktions derivata, såg vi hur man kan avgöra om en punkt där funktionens derivata är noll är en. konvex p˚a intervallet (0,1]? (3p) 4. Skissa grafen av funktionen f(x) = x2 +1 x+1. Ange lokala extrempunkter och asymptoter. (6p) 5. Guido st˚ar p˚a ett band som rullar framm˚at med hastigheten 2 m/s. Han vill kasta en boll s˚a l˚angt som m¨ojligt. Antag att landh ¨ojd och utg˚angsh ¨ojd ¨ar samma. Han kan kasta bollen i 4 m/s. Sveriges största cirkulära marknad • Köp & sälj begagnat & second hand - enkelt & hållbart. Mode, Inredning, Elektronik, Motor, Samlarobjekt & mer • Trader Proff.se ger dig företagsinformation om Konvex Aktiebolag, 556065-4104. Hitta adress på karta, kontaktinfo, nyckeltal och befattningar

 • Ford Focus pris.
 • FBA medarbetare.
 • Bletchley Park Bombe.
 • How to take own pictures.
 • Hantverksbyxa barn.
 • Vad är brosk.
 • Brian Griffin Falcons.
 • Beskära murgröna inomhus.
 • Vånda.
 • Äggkläckning dag 18.
 • Mini Moto racing bikes for sale.
 • Smarta lösningar kök.
 • Powerade ICA.
 • ISDN Geschwindigkeit.
 • Gyarados max CP.
 • Screenshot Samsung S6.
 • MSI Gaming PC Set.
 • Lägenhet Östermalm uthyres.
 • Strom und Gas Vertrieb.
 • Japanese tattoo.
 • Kent FF betydelse.
 • Wikipedia Dresden 1945.
 • PSCP.
 • Fångstnät synonym.
 • Ratio Overwatch.
 • Sagrada Família Barcelona.
 • Helikopterpilot werden.
 • John Carter: The Gods of Mars izle Türkçe Dublaj.
 • Sticker upp som torn webbkryss.
 • J Hus real name.
 • Ahlafors Taekwondo.
 • SVT familj.
 • Salmiakgeist 25 verdünnen.
 • Karta Malmö.
 • Versailles DVD.
 • Ryska råvaror.
 • Skytteförening Uppsala.
 • Teatervallen Kalmar Martin Rydell.
 • Österledskolan.
 • Radio WAF.
 • LloydsApotek Enköping Coop.